avery-4501-tf-black

avery-4501-tf-black

Alt:avery-4501-tf-black
Caption:

Uploaded to

Decal màng phim mờ in hộp đèn - bảng hiệu quảng cáo Độ phản xạ và truyền màu sắc và ánh sáng đồng nhất. Bám dính tốt trên nhiều loại vật chất Độ bền màu tuyệt vời Độ ổn định kích thước cao Avery 4501 dùng in đồ họa làm bảng đèn logo thương hiệu,…
Scroll to top