avery-4500-tf-white

avery-4500-tf-white

Alt:avery-4500-tf-white
Caption:

Uploaded to

Decal màng phim mờ in hộp đèn - bảng hiệu quảng cáo Decal màng phim xuyên đèn, trong mờ màu trắng của Avery dùng in hộp đèn xuyên sáng – bảng hiệu quảng cáo Độ phản xạ và truyền màu sắc và ánh sáng đồng nhất. Bám dính tốt trên nhiều loại vật chất Độ…
Scroll to top