backlit-display-latex-print

backlit-display-latex-print

Alt:backlit-display-latex-print
Caption:

Uploaded to

Bạt Hi-FLEX làm hộp đèn, bảng quảng cáo AVFLEX-2 – Avery 4000 Flexible Substrate là loại Bạt Hi-FLEX mờ chuyên làm hộp đèn xuyên sáng, bảng biển quảng cáo cho Ngân Hàng, hộp đèn backlit ở trạm ATM, Cửa hàng tiện ích, Trạm Xăng, Siêu Thị, Trung Tâm mua sắm, Sân Bay… Bạt xuyên sáng…
Scroll to top