hunstman-araldite-av-138m-1-hardener-hv-998

hunstman-araldite-av-138m-1-hardener-hv-998

Alt:hunstman-araldite-av-138m-1-hardener-hv-998
Caption:

Uploaded to

Tính Chất Araldite® AV 138M-1 / Hardener HV 998 là Keo có 2 thành phần. Khô ở nhiệt độ phòng. Khi keo đóng rắn hoàn toàn sẽ cho hiệu suất kết dính cao, chịu nhiệt độ cao và kháng hóa chất. Được ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp như: điện tử viễn thông, hàng…
Scroll to top