930-msg-fluid-dispensing

930-msg-fluid-dispensing

Alt:930-msg-fluid-dispensing
Caption:

Uploaded to

Súng bơm 30cc bằng tay là một nòng súng phun trọng lượng nhẹ cho phép kiểm soát tuyệt vời các sản phẩm độ nhớt trung bình / cao. Dễ dàng sử dụng. Không nhỏ giọt hoặc vấy bẩn. Sản phẩm: Định lượng chất lỏng Nhà cung cấp: Techcon system Ngành công nghiệp: Lắp ráp điện…
Scroll to top