Máy hàn từ Metcal – Oki làm việc như thế nào

Đoạn video clip giới thiệu cách thức làm việc của máy hàn chì công nghệ từ Oki – Metcal. Bao gồm hệ thống máy sửa chữa bo mạch, công nghệ SmartHeat, máy hàn từ tính và sửa chữa bo mạch MX-5000. Và Metcal tiết kiệm năng lượng bằng cách nào.

Metcal Advanced Package Rework System

Metcal, the original SmartHeat Soldering inventor

Metcal MX-5000 Soldering & Rework System