Hội thảo Tesa

Công ty TNHH Creative Engineering đã tổ chức, với sự tài trợ của Tesa Asia Pacific Pte. Ltd và sự hỗ trợ của Công ty TNHH Dupont Packaging Graphic, Công ty TNHH SAScoat và Công ty TNHH Tojo Ink Việt Nam, một cuộc hội thảo về xu hướng hình thành và phát triển thị trường flexo vào ngày 22 tháng 7 năm 2014 tại Khách sạn Sofitel,  Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Khoảng 10 khách hàng đặc biệt đến với Creative Engineering, tổng cộng khoảng 60 người đã tham dự buổi hội thảo. Bốn nhà tài trợ tương ứng cung cấp các bài thuyết trình của mình và đã cho chúng tôi giải pháp để áp dụng trong các doanh nghiệp ngay sau khi hội thảo.

Mr. David Watson, Quản lý thị trường khu vực của Công ty Tesa Singapore có bài phát biểu tuyệt vời về tầm quan trọng của băng keo Flexo cho việc thiết kế đang thịnh hành của bản in kỹ thuật số và mang lại cho mọi người nhiều lời khuyên tốt là làm thế nào để chọn một băng keo phù hợp với công việc.

Ông Dennis Tan, AP Giám đốc Marketing của Công ty TNHH Dupont Malaysia đã cho chúng tôi một bài thuyết trình về công nghệ In bảng Flexo, cho chúng ta thấy lợi thế của quá trình làm bảng flexo và quá trình nhiệt.

Ông Wilco Van Zwieten, Tổng Giám đốc của Công ty TNHH SAScoat giới thiệu cho chúng tôi về SAScoat và sau đó trình bày các xu hướng trong labelstock của In Flexo. Nó giúp chúng tôi hiểu thị trường Việt Nam nhiều hơn nữa.

Diễn giả cuối cùng là ông Takahata, Giám đốc kỹ thuật từ Công ty TNHH Toyo Ink giới thiệu về tình hình phát triển thị trường của các loại mực và giải thích cho chúng tôi về loại mực UV cho in flexo.

Cuối cùng, ông Matthew, Giám Đốc công ty Creative Engineering, cùng với bốn nhà tài trợ có giá trị của chúng ta, đã có một cuộc thảo luận mở với tất cả các khách hàng lỗi lạc và giải quyết các vấn đề phát sinh từ sản xuất thực tế.

Tesa-Seminar

Tesa-Seminar

Tesa-Seminar-Pic-4

Tesa-Seminar-Pic-1