Chống thấm và bảo vệ bề mặt tại Siêu thị Metro

Chống thấm nước, bảo vệ bề mặt bê tông sàn và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm tại siêu thị Metro. Yêu cầu an toàn thực phẩm, khô nhanh, thẩm mỹ và trả mặt bằng ngay sau khi phun xong để siêu thị mở cửa phuc vụ mua sắm bình thường.

Mô tả

Nukote ST đã ứng dụng trực tiếp lên bê tông, để tạo thành lớp bảo vệ không cho sàn bê tông bi ăn mòn, ngoài sản phẩm Nukote ST, thì lớp lót Primer cũng đóng vai trò rất quan trọng vào việc làm cho bề mặt bê tông có tính thẩm mỹ cao, dự án thi công được thực hiện rất khắc nghiêt trong điều kiện siêu thị mở cửa phuc vụ mua sắm bình thường.

Đơn vị thi công: Quốc Thắng Co. Ltd.
Dự án: Chống thấm nước, bảo vệ bề mặt bê tông sàn và an toàn thực phẩm.
Địa điểm thi công: Siêu Thị Metro
Sản phẩm: Nukote EP Prime II và Nukote ST
Diện tích thi công: 3000 m²
Hoàn thành: Năm 2012