Chống thấm và bảo vệ bề mặt tại nhà máy xử lí dầu khí Phú Mỹ I

Nukote ST đã được áp dụng trực tiếp lên bề mặt bê tông với lớp primer, khi mà bề mặt bê tông đã được làm sạch, bên công ty Dầu khí yêu cầu các vật liệu thi công và máy móc phải có chứng chỉ chống cháy nổ tại nơi thi công. Polyurea được áp dụng với các thiết bị của Graco.

Công nghiệp: Dầu Khí
Dự án: Chống thấm nước và bảo vệ sàn mái bê tông
Địa điểm thi công: Nhà máy xử lí dầu khí – khu công nghiệp Phú Mỹ I Vũng Tàu
Sản phẩm: Nukote EP Prime II và Nukote ST
Diện tích thi công: 150 m²
Hoàn thành: Năm 2012