Chống thấm và bảo vệ bề mặt nhà máy sản xuất thuốc tây

Dự án chống thấm sàn mái nhà xưởng sản xuất thuốc bằng Nukote EP Prime II và Nukote ST. Bảo vệ bề mặt khi xe Forklift di chuyển.

nukote-phun-chong-tham-nha-may-thuoc

Mô tả

Nukote ST đã được áp dụng trực tiếp trên bề mặt bê tông cùng với lớp lót Primer trước khi đã làm sạch bề mặt, nhà xưởng sản xuất thuốc yêu cầu không được khoan đục trên mái, chống thấm và bảo vệ sàn mái là việc làm tất yếu, polyurea tinh khiết được áp dụng cho sàn mái bê tông để chống lại sự xâm nhập của nước và bảo trì dễ dàng.

Dự án: Chống thấm nước và bảo vệ lớp bê tông sàn mái nhà
Địa điểm thi công: Nhà máy sản xuất thuốc tây – Khu Nghiệp Amata Đồng Nai
Sản phẩm: Nukote EP Prime II và Nukote ST
Diện tích sử dụng: 450 m²
Hoàn thành: Năm 2012