Chống thấm và bảo vệ bề mặt tại nhà máy điện tử Fujikura

Chống thấm, chống trơn trượt và bảo vệ bề mặt. Khách hàng thường xuyên dùng xe Forklift di chuyển xuất nhập hàng hóa của công ty.

Mô tả

Nukote ST đã áp dụng trực tiếp trên bê mặt bê tông đã được làm vệ sinh sạch bề mặt, với chất primer tạo bề mặt tốt giữa lớp bê tông và lớp Nukote ST, khách hàng thường xuyên dùng xe Forklift di chuyển xuất nhập hàng hóa của công ty.

Công nghiệp: Điện Tử
Khách hàng: Công Ty Fujikura tại Việt Nam
Dự án: Chống thấm, chống trơn trượt và bảo vệ bề mặt mục đích xe Forklift chạy thường xuyên
Sản phẩm: Nukote EP Prime II / Nukote ST
Diện tích sử dụng: 300 m²
Hoàn thành: Năm 2011