Mark Andy 2200

Mark Andy 2200

Máy in Flexo

Mark Andy 2200 là chuẩn mực trong thiết bị in. Với các công nghệ như quản lý lực kéo căng tiên tiến, băng tự sắp xếp và các hệ thống làm khô và sấy hoàn hảo, Mark Andy 2200 là một trong những máy linh hoạt và hiệu quả nhất trên thị trường hiện nay. Từ mô hình cơ bản 2200L đến 2200XL tiên tiến hơn, phiên bản này cung cấp tính tương thích tối đa và linh hoạt để hỗ trợ bất kỳ mở rộng kinh doanh.

Ứng dụng

  • General Label
  • Multi-web path
  • Primary Pressure Sensitive Labels
  • Specialty
  • Tags & Tickets

Specifications

Printing Width 10 / 13 / 17 in (250 / 330 / 430 mm)
Substrate Range 1 mil – 12 pt (25 – 300 micron)
Print Repeat Range 5.5 – 24 in (140 – 610 mm)
Press Speed Up to 750 fpm (230 m/min)
Unwind Capacity 40 in (1016 mm)
Rewind Capacity 40 in (1016 mm)
Dual Rewind Available Yes
Film Capable Yes
Control System Mechanical line shaft
Print Station Design Quick Change “QC” cassette and drawer
Diecutting In-line rotary
Drying & Curing Options High-efficiency hot air drying, UV curing or Combination hot air and UV
Backside Printing Web-reversing option available

Features

Print Width 10 inch/254mm L/XL
Print Width 13 inch/330mm L/XL
Print Width 17 inch/432mm XL
Min Print Repeat (10 inch) 5.5 inch/140 mm
Min Print Repeat (13 inch/17 inch) 7 inch/178mm
Max Print Repeat 24 inch/610mm
Max Die Repeat 24 inch/610mm
Max Die Repeat – underside 3 inch (76mm) BR 22.5 inch/572mm
Max Die Repeat – underside 4 inch (102mm) BR 19.25 inch/489mm
Max Print Stations 8 L/12 XL
Unwind Capacity 40 inch/1016mm
Rewind Capacity 40 inch/1016mm
Speed 500 FPM (154m/min) L/XL
Speed 750 FPM (230m/min) Optional XL
“QC” Quick Change Cassette L
“QC” Quick Change Drawer XL
Open loop brake infeed pacing XL

Options

Variable Web Paths
Web Turn Bar
Delam/Relam
Corona Treater
High Velocity Hot Air Drying
Infrared Drying
UV Curing with Single Web Path
Viewing & Inspection Systems
Web Cleaner
Additional Dual Die Modules
Underside Die Cutting
Additional Waste Wind-up
Additional Rewind Spindle
Fan Folder & Drive
Punch Unit
RD Scorer
CK Slitter
Conveyor
Laminator

Chuyên mục

Sản phẩm:Máy in
Nhà cung cấp:Mark Andy
Ngành công nghiệp:In ấn bao bì Flexo

Tải tài liệu