Dow Corning® CN-8760 A&B Kit

Dow Corning® CN-8760 A&B Kit

Thuộc tính vật lý

Màu sắc: xám đen
Hằng số điện môi ở 100 Hz: = 2.8287
Hằng số điện môi ở 100 kHz: = 2.7843
Sức bền điện môi: = 675 volts per mil v/mil
Sức bền điện môi (kV/mm): = 26 kV/mm

Chuyên mục

Sản phẩm:Chất bao và tạo vỏ
Nhà cung cấp:Dow Corning (thương hiệu)
Ngành công nghiệp:Lắp ráp điện tử

Tải tài liệu

Dow Corning® CN-8760 A&B Kit