Sản phẩm: Vật liệu dẫn nhiệt

Kỹ Thuật Sáng Tạo được cung cấp vật liệu dẫn nhiệt cho ngành điện tử và ngành công nghiệp điện. Chúng tôi cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm bao gồm chất kết dính, chất bao, các hợp chất và gel. Kỹ Thuật Sáng Tạo đại diện cho các thương hiệu công nghệ hàng đầu của nhà cung cấp Dow Corning và Henkel.

Lọc theo:

Danh sách sản phẩm