Sản phẩm: Chất tách khuôn

Kỹ thuật sáng tạo cung cấp các sản phẩm tách khuôn Henkel Frekote cho công nghiệp chế tạo. Tách khuôn composite, sợi thủy tinh, polyurethane, con quay, cao su và silicone.

Lọc theo:

Danh sách sản phẩm