Sản phẩm: Giải pháp phun phủ Nukote

Vật liệu polymer tiên tiến sơn phủ chống thấm và bảo vệ bề mặt. Chúng tôi đại diện NUKOTE COATING SYSTEMS INTERNATIONAL phục vụ xây dựng, khai thác mỏ, ngành công nghiệp biển và sản xuất điện… Các sản phẩm Nukote có thể chịu được một dải rộng nhiệt độ, hóa chất và độ ẩm môi trường cao.

Lọc theo:

Danh sách sản phẩm